« terug naar vorige pagina

SOLK – Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten

Mensen met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten – zoals bijvoorbeeld chronische vermoeidheid of pijn – worden vaak behandeld door meerdere hulpverleners tegelijkertijd. Om te zorgen dat die hulpverleners hun behandelingen goed op elkaar kunnen afstemmen, is de werkgroep SOLK in het leven geroepen. Deze werkgroep komt ongeveer 1x per maand bij elkaar. Naast afstemming van behandelplannen, wordt er in de werkgroep ook aan andere zaken gewerkt, zoals het delen van kennis, het onderzoeken of onze werkwijze goed werk en tot tevredenheid leidt van de patiënten, het zoeken van goede hulpmiddelen en – dit jaar – het organiseren van een symposium over SOLK.

 

Symposium

Inmiddels heeft het symposium plaatsgevonden en werd door de deelnemers als succesvol beoordeeld. Naast de overdracht van kennis zijn er nieuwe onderlinge samenwerkingsafspraken gemaakt om de patiëntenzorg te optimaliseren.

De presentaties van de hoofdsprekers:

presentatie 29 oktober symposium SOLK

SOLK Amy Sweers

De presentaties van de workshops:

wat vertelt het lichaam – bij patiënt èn hulpverlener workshop 291019

Opzet workshop Margreet Krotje

opzet workshop Coping