« terug naar vorige pagina

Samen Sportief in Beweging (SSiB)

Naast de succesvolle implementatie van de gecombineerde leefstijlinterventie “Beweegkuur” in de zomer van 2022, biedt ESV vanaf 1 oktober 2023 ook de mogelijkheid deel te nemen aan  de leefstijl-interventie “Samen Sportief in Beweging” (SSiB).

ESV en Sportservice Veenendaal willen hiermee bijdragen aan het bevorderen van de gezondheidswinst van de inwoners van Veenendaal. Door het inzetten van SSiB werkt het medische en sociale domein in Veenendaal nog intensiever samen bij de vormgeving van selectieve preventie. Tijdens de interventie Samen Sportief in Beweging is nog meer aandacht voor de juiste toekomstige beweegactiviteit van de deelnemer.

Wij bieden burgers van Veenendaal de mogelijkheid een significante verandering in hun leefstijl te bewerkstelligen. Zij zijn in staat dit positieve gedrag te continueren. Deze leefstijlverandering heeft betrekking op de voeding en beweging en zal kunnen leiden tot een stijging van de ervaren kwaliteit van leven.

Uw huisarts kan u verwijzen naar dit programma.

Meer informatie over het programma “SSIB” leest u hier of neemt u per mail contact op met onze leefstijltherapeut: leefstijl@eerstelijnssamenwerking.nl