« terug naar vorige pagina

Ouderenzorg

Een belangrijk deel van onze patiënten is ouder dan 75 jaar. Uit onderzoek blijkt dat deze groep vaker complexe gezondheidsproblemen heeft. Gezondheidscentrum De Zwaai heeft een zorgprogramma waarmee de problematiek van individuele patiënten in kaart wordt gebracht.

Patiënten boven de 75 jaar krijgen een brief met een korte vragenlijst. Op basis hiervan worden patiënten uitgenodigd voor het spreekuur van de praktijkondersteuner. Bij de patiënten die niet in staat zijn om naar het gezondheidscentrum te komen, komt een wijkverpleegkundige thuis langs. In dit spreekuur wordt gestructureerd naar diverse aandachtspunten in de gezondheid gevraagd. Indien nodig worden patiënten besproken in een multidisciplinair overleg. In dit overleg maken huisarts, praktijkondersteuner, apotheker, wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde, ergotherapeut, oefentherapeut, fysiotherapeut, logopedist en diëtist een gezamenlijk behandelplan.

Het doel is om de zorg te optimaliseren zodat oudere patiënten zo lang mogelijk op een prettige manier kunnen leven en zelfstandig kunnen blijven wonen.