« terug naar vorige pagina

Branchevereniging InEen

InEen versterkt, vernieuwt en verbindt de eerste lijn en behartigt de belangen van de georganiseerde eerste lijn. Eerstelijnszorg is zorg waar de patiënt zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan. Dit kan behandeling zijn door de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige. De eerste lijn speelt een sleutelrol in het behoud van de hoge kwaliteit van zorg die Nederland gewend is. Een krachtige eerste lijn, met de huisarts als spin in het web, vormt het fundament voor goede en betaalbare zorg. Om de zorg dicht bij de patiënt te kunnen bieden zijn goed georganiseerde lokale en regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties nodig om de noodzakelijke randvoorwaarden te regelen. Voor patiënten vereist de zorg een gemeenschappelijke aanpak. Dát organiseren en het ondersteunen van zorgprofessionals bij die veranderingen is waar InEen en haar leden voor staan.

Voor meer informatie ga naar www.Ineen.nl