‘Waarom samenwerken in de zorg? Heel simpel: samen sta je sterker dan alleen!’

Nieuws

2e oncologie symposium
Voeding en beweging bij de oncologische patiënt

Op 8 juni 2021 gaat het tweede oncologie symposium van Eerstelijns Samenwerking Veenendaal van start met als thema

Voeding en beweging bij de oncologische patiënt.

Keynote sprekers zijn:

Prof. Dr. ir. E. Kampman, Hoogleraar Voeding & Ziekte aan de Wageningen University & research

Prof. Dr. B. Witteman, MDL arts ziekenhuis Gelderse Vallei en buitengewoon hoogleraar Voeding en darmgezondheid in transmurale zorg

Prof. Dr. J. Zwerver, Sportarts ziekenhuis Gelderse Vallei en hoogleraar Sportgeneeskunde UMCG

Drs. I. Gobes-de Punder, Sportarts, ziekenhuis Gelderse Vallei

Uitnodiging en programma

aanmelding

Behandeling van Covid 19
Multidisciplinair team Veenendaal

Verschillende zorgverleners zijn in de anderhalve meter samenleving gestart met het uitwerken van een multidisciplinair eerstelijns revalidatieprogramma voor Covid patiënten in Veenendaal. De deelnemende zorgverleners hebben grote kennis en ervaring in de behandeling van longaandoeningen.

Ook met dit initiatief zetten we in ESV met elkaar de schouders er onder en zullen samen de zorg voor deze patiënten coördineren!!

 

Meer informatie over aangesloten zorgverleners in Veenendaal vindt u hier.

ZonMw project Eczeemvriendelijk Veenendaal
Uitwisseling tussen dermatologen en huisartsen

Om de eczeemzorg in de regio tussen de eerste en tweede lijn nog beter op elkaar af te stemmen en verder te verbeteren, hebben een aantal huisartsen uit Veenendaal en dermatologen uit het Ziekenhuis Gelderse Vallei  op 30 november 2020 online overleg gehad om de werkwijze van eczeemconsulten te analysen en te vergelijken. Dit met als doel een beeld te krijgen of er punten zijn (uitleg/ behandeling/ informatie/ vervolg onderzoeken) die nog verder geoptimaliseerd kunnen worden m.b.t. afstemming op de tweede lijn.

h.ooms@eerstelijnssamenwerking.nl
0318- 500099

Chronische pijn Samenwerking met het ZGV
Bruggen slaan tussen de eerste en tweede lijn

Een op de vijf volwassen ervaart chronische pijn. Passende zorg en begeleiding voor deze patiëntencategorie is een grote uitdaging. Daarom is een goede samenwerking tussen de zorgverleners erg belangrijk. Interdisciplinaire samenwerking over de grenzen van de verschillende organisaties heen wordt al in de zorgstandaards beschreven.

Het ziekenhuis De Gelderse Vallei en Eerstelijns Samenwerking Veenendaal hebben de handen in een geslagen en deze samenwerking concreet vormgegeven door het opzetten van een 1,5e lijns interdisciplinair behandelteam voor patiënten met chronische pijnklachten.

De laatste maanden is er gewerkt aan het afstemmen van de werkwijzen, definiëren van de inclusie criteria voor patiënten en het opzetten van de nodige communicatiekanalen. Daarnaast zal er in de toekomst tijd worden besteed aan de overdracht van kennis tussen de verschillende specialisten.

Met de verschillende meetinstrumenten die worden ingezet zal naast een verbetering van de kwaliteit van leven van de chronische pijnpatiënt, ook het verminderen van de uitgesproken wens van de patiënten voor een second opinion en doorverwijzingen kunnen worden aangetoond.

Eerstelijns Samenwerking Veenendaal

De Coöperatieve Eerstelijns Samenwerking Veenendaal is een samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners dat als doel heeft een kwalitatief betere patiëntenzorg te leveren.

Dit doen wij door samen de zorg af te stemmen op de behoeften van alle inwoners in de gemeente Veenendaal.

Dit onafhankelijk netwerk kenmerkt zich door een laagdrempelige communicatie. Zij zet multidisciplinaire innovatieve zorgprogramma’s op waarin de samenwerking met de patiënt centraal staat bij hun hulpvraag en begeleiding. 

Coronavirus

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (boven 38 graden).

 • Laat u zo snel mogelijk testen op corona. Bel 0800-1202 of maak online een afspraak (met uw DigiD)

Bel de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u kloppen:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts (38 graden of hoger)
 • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts (38 graden of hoger)

Ga NIET naar de huisarts toe. De huisarts of assistente zal u aan de telefoon vragen stellen.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Ga niet naar drukke plekken.

Kijk voor de actuele adviezen en regelgeving voor kinderen op de de website van het RIVM of neem contact op met de GGD.

Bij algemene vragen over COVID-19 bel 0800-1351 (vanuit het buitenland: +312 0205 1351) of kijk op de website van de rijksoverheid.

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent