‘Waarom samenwerken in de zorg? Heel simpel: samen sta je sterker dan alleen!’

Nieuws

Handen in elkaar!
Succesvolle bijeenkomst

Op dinsdag 18 februari 2020 zijn 45 eerstelijns zorgverleners samen gekomen bij DownTown in Veenendaal om van elkaar te ervaren welke mooie multidisciplinaire samenwerkingsinitiatieven er zijn om de zorg voor de patiënten in Veenendaal te verbeteren. Ook was er weer volop gelegenheid om te netwerken en kennis met elkaar uit te wisselen. Naast huisartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundige en andere zorgverleners uit de eerste lijn, was ook een delegatie van Veens aanwezig om de gezamenlijke activiteiten met de welzijnsorganisatie te benadrukken.

Deze bijeenkomst heeft een steentje bijgedragen aan Handen in elkaar voor betere zorg in Veenendaal!

 

 

 

 

Behandeling van Covid 19
Multidisciplinair team Veenendaal

Verschillende zorgverleners zijn in de anderhalve meter samenleving gestart met het uitwerken van een multidisciplinair eerstelijns revalidatieprogramma voor Covid patiënten in Veenendaal. De deelnemende zorgverleners hebben grote kennis en ervaring in de behandeling van longaandoeningen.

Ook met dit initiatief zetten we in ESV met elkaar de schouders er onder en zullen samen de zorg voor deze patiënten coördineren!!

 

Meer informatie over aangesloten zorgverleners in Veenendaal vindt u hier.

Succesvolle lunchbijeenkomst Laaggeletterdheid
Scholing voor zorgverleners

De Eerstelijnssamenwerking Veenendaal organiseerde voor de eerstelijns zorgverleners in Veenendaal op 30 januari 2020 een lunchbijeenkomst met als thema het herkennen van laaggeletterdheid bij patiënten en hoe hen hier het beste in te begeleiden. Naar aanleiding van deze scholing zullen er in samenwerking met de projectgroep en geïnteresseerde zorgverleners werkafspraken worden gemaakt.

h.ooms@eerstelijnssamenwerking.nl
0318- 500099

Chronische pijn Samenwerking met het ZGV
Bruggen slaan tussen de eerste en tweede lijn

Een op de vijf volwassen ervaart chronische pijn. Passende zorg en begeleiding voor deze patiëntencategorie is een grote uitdaging. Daarom is een goede samenwerking tussen de zorgverleners erg belangrijk. Interdisciplinaire samenwerking over de grenzen van de verschillende organisaties heen wordt al in de zorgstandaards beschreven.

Het ziekenhuis De Gelderse Vallei en Eerstelijns Samenwerking Veenendaal hebben de handen in een geslagen en deze samenwerking concreet vormgegeven door het opzetten van een 1,5e lijns interdisciplinair behandelteam voor patiënten met chronische pijnklachten.

De laatste maanden is er gewerkt aan het afstemmen van de werkwijzen, definiëren van de inclusie criteria voor patiënten en het opzetten van de nodige communicatiekanalen. Daarnaast zal er in de toekomst tijd worden besteed aan de overdracht van kennis tussen de verschillende specialisten.

Met de verschillende meetinstrumenten die worden ingezet zal naast een verbetering van de kwaliteit van leven van de chronische pijnpatiënt, ook het verminderen van de uitgesproken wens van de patiënten voor een second opinion en doorverwijzingen kunnen worden aangetoond.

Eerstelijns Samenwerking Veenendaal

De Coöperatieve Eerstelijns Samenwerking Veenendaal is een samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners dat als doel heeft een kwalitatief betere patiëntenzorg te leveren.

Dit doen wij door samen de zorg af te stemmen op de behoeften van alle inwoners in de gemeente Veenendaal.

Dit onafhankelijk netwerk kenmerkt zich door een laagdrempelige communicatie. Zij zet multidisciplinaire innovatieve zorgprogramma’s op waarin de samenwerking met de patiënt centraal staat bij hun hulpvraag en begeleiding. 

Coronavirus

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (boven 38 graden).

 • Laat u zo snel mogelijk testen op corona. Bel 0800-1202

Bel wel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts
 • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts

Ga NIET naar de huisarts toe. Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Zie voor meer informatie de website van het RIVM of kijk op thuisarts.nl. Bij vragen: bel 0800-1351.

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent