‘Waarom samenwerken in de zorg? Heel simpel: samen sta je sterker dan alleen!’

Nieuws

Handen in elkaar!
Succesvolle bijeenkomst

Op dinsdag 18 februari 2020 zijn 45 eerstelijns zorgverleners samen gekomen bij DownTown in Veenendaal om van elkaar te ervaren welke mooie multidisciplinaire samenwerkingsinitiatieven er zijn om de zorg voor de patiënten in Veenendaal te verbeteren. Ook was er weer volop gelegenheid om te netwerken en kennis met elkaar uit te wisselen. Naast huisartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundige en andere zorgverleners uit de eerste lijn, was ook een delegatie van Veens aanwezig om de gezamenlijke activiteiten met de welzijnsorganisatie te benadrukken.

Deze bijeenkomst heeft een steentje bijgedragen aan Handen in elkaar voor betere zorg in Veenendaal!

 

 

 

 

Nieuwe voorzitter
Algemene ledenvergadering

Op 16 december heeft Pieter Recter, apotheker  bij apotheek Zwaaiplein, na langjarig engagement voor onze organisatie de voorzittershamer overgedragen aan Hugo Rijken, huisarts bij huisartsenpraktijk Vondellaan.

Alle leden van Eerstelijns Samenwerking Veenendaal danken Pieter voor zijn tomeloze inzet. In 2011 is hij als mede-initiatiefnemer gestart met het gezondheidscentrum De Zwaai. Als voorzitter heeft hij de recente fusie tussen de gezondheidscentra West en De Zwaai geleid. Hugo Rijken is erg gemotiveerd het stokje over te nemen en zal de zorgverleners motiveren en stimuleren de eerstelijns zorg in Veenendaal verder te optimaliseren.

Succesvolle lunchbijeenkomst Laaggeletterdheid
Scholing voor zorgverleners

De Eerstelijnssamenwerking Veenendaal organiseerde voor de eerstelijns zorgverleners in Veenendaal op 30 januari 2020 een lunchbijeenkomst met als thema het herkennen van laaggeletterdheid bij patiënten en hoe hen hier het beste in te begeleiden. Naar aanleiding van deze scholing zullen er in samenwerking met de projectgroep en geïnteresseerde zorgverleners werkafspraken worden gemaakt.

h.ooms@eerstelijnssamenwerking.nl
0318- 500099

"Voeding en kanker - feiten en fabels"
door Prof. Dr. ir. Ellen Kampman

Wij zijn erg enthousiast dat op 26 mei 2020 Ellen Kampman, hoogleraar aan de Universiteit Wageningen, onze leden zal komen bijpraten over de nieuwste bevindingen en ontwikkelingen met betrekking tot voeding en kanker.

Wil je als eerstelijns zorgverlener ook graag deelnemen?

Wees er snel bij; er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Klik hier voor de volledige uitnodiging en om je aan te melden.

Eerstelijns Samenwerking Veenendaal

De Coöperatieve Eerstelijns Samenwerking Veenendaal is een samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners dat als doel heeft een kwalitatief betere patiëntenzorg te leveren.

Dit doen wij door samen de zorg af te stemmen op de behoeften van alle inwoners in de gemeente Veenendaal.

Dit onafhankelijk netwerk kenmerkt zich door een laagdrempelige communicatie. Zij zet multidisciplinaire innovatieve zorgprogramma’s op waarin de samenwerking met de patiënt centraal staat bij hun hulpvraag en begeleiding. 

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent