« terug naar vorige pagina

Perifeer Arterieel Vaatlijden

Dit gemeenschappelijk project is opgezet om enerzijds de individuele prognose van deze aandoening duidelijk te krijgen en anderzijds de kwaliteit van leven voor de patiënt te verbeteren. Interventie op het leefstijl-gedrag van de patiënt is de sleutelfactor voor het succesvol verminderen van de klachten en het voorkomen van een recidief van de klachten of het verergeren van het klachtenbeeld. De primaire diagnostiek van perifeer arterieel vaatlijden (PAV) zal een verschuiving doormaken van de 2e lijn naar de 1e lijn. De patiënten die uiteindelijk wel doorverwezen gaan worden, zullen patiënten zijn waarbij de diagnostiek binnen de 1e lijn niet toereikend is (bijvoorbeeld door inrichting van een huisartsenpraktijk), of bij twijfel over de diagnose/diagnostiek.

De projectgroep PAV stroomlijnt de zorg voor deze kwetsbare groep patiënten en waarborgt de continuïteit via een geprotocolleerd stappenplan in samenwerking met huisarts, fysiotherapeut, POH-S, diëtiste en apotheker. Op regelmatige basis vindt er een uitwisseling plaats met de vaatchirurg en de Huisartsen Gelderse Vallei om de nieuwste ontwikkelingen gemeenschappelijk te evalueren en hieruit de nodige consequenties te trekken. Hierbij ligt de nadruk op overkoepelende kwaliteit van diagnostiek en geboden zorg.