« terug naar vorige pagina

Historie

De Coöperatieve Eerstelijns Samenwerking Veenendaal (ESV) is een samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners die als doel hebben een kwalitatief betere patiëntenzorg te leveren door samen de zorg af te stemmen op de behoeften van alle inwoners in de gemeente Veenendaal. Deze samenwerking is in 2010 formeel gestart met het eerste gezondheidscentrum De Zwaai, met als doel de zorg voor de patiënt door onderlinge multidisciplinaire samenwerking te verbeteren. Verschillende praktijkhoudende zorgverleners van de disciplines huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en eerstelijns psychologen waren vanaf het eerste uur bij deze samenwerking betrokken. Er ontstond onderlinge bekendheid, en door de intensievere samenwerking een sterker onderling vertrouwen. Als resultaat hieruit konden eerste zorgprogramma’s voor de inwoners van Veenendaal worden ontwikkeld.

In een aantal jaren heeft het Gezondheidscentrum De Zwaai de effectiviteit van de eerstelijns samenwerking bewezen en werd in 2015 onder begeleiding van Stichting OOGG het Gezondheidscentrum West opgericht. Deze beide centra zagen al vrij snel synergiën en besloten in 2017 samen de ontwikkeling van de eerste lijn in Veenendaal vorm te gaan geven. Dit resulteerde begin 2019 tot de nieuwe naam van de coöperatieve samenwerking:

Eerstelijns Samenwerking Veenendaal

Op de pagina “Aangesloten zorgverleners” zie je wie zijn aangesloten.