« terug naar vorige pagina

Huidzorg

Huidaandoeningen hebben een ernstige invloed op de kwaliteit van leven en vragen, vanwege het chronische karakter van veel aandoeningen, om deskundige langdurige begeleiding. De projectgroep Huidzorg is opgericht om door een multidisciplinaire aanpak de huidzorg voor de inwoners van de gemeente Veenendaal te versterken. De projectgroep heeft als doel de kwaliteit van leven van mensen met constitutioneel eczeem en chronische wonden te verbeteren. Voor deze huidaandoeningen zijn zorgprogramma’s ontwikkeld, onder toeziend oog van zorgverleners uit de tweede lijn, waarin zelfmanagement centraal staat. Deze zorgprogramma’s zijn geïntegreerd in zorgpaden waarbij tijdens de ontwikkeling zowel wordt gekeken naar de behoeften van de patiënt als ook naar hoe de zorg rond de patiënt op de juiste manier kan worden ingericht. Door de multidisciplinaire opzet zijn er korte lijntjes tussen de verschillende zorgverleners die een rol spelen binnen de zorgpaden wat ten goede komt tot de zorg rond de patiënt. Het uitgangspunt is om de juiste zorg, op de juiste tijd en plaats door de juiste zorgverlener(s) te realiseren.

Hier vind u het zorgprogramma