« terug naar vorige pagina

Waar staan wij voor

Bij deze Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ) in de gemeente Veenendaal zijn inmiddels zo’n 30 zorgverlenerspraktijken aangesloten. De verschillende zorgverleners zetten zich gezamenlijk in voor de behandeling van uw zorgvraag of aandoening.

Wij geloven dat onze samenwerking leidt tot kwalitatief betere patiëntenzorg in Veenendaal, door multidisciplinaire innovatieve zorgprogramma’s voor patiënten op te zetten, uit te voeren en te borgen. Dit gaan we bereiken door elkaar te ondersteunen en tevens een sterke werkgroepen- & managementstructuur neer te zetten. De leden vormen samen een sterk onafhankelijk netwerk waarbij een laagdrempelige communicatie hierbij helpt.

 

Missie

Wij streven vanuit de eerste lijn naar een optimale multidisciplinaire samenwerking afgestemd op de Veenendaalse inwoners.

 

Visie

De leden van de Eerstelijns Samenwerking Veenendaal werken samen om het zorgaanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de zorgbehoefte van hun patiënten. Alle handelingen zijn erop gericht om voor haar patiënten een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg tegen een betaalbare prijs te bereiken. Verder zien wij het als onze opdracht zelfredzaamheid bij onze patiënten te stimuleren, en hen waar mogelijk optimale zorg in de thuisomgeving te kunnen geven. Er zijn korte lijnen tussen alle betrokken zorgaanbieders. Daarbij is van belang dat de bekwaamheid van het personeel hoog is en dat de werkzaamheden plaatsvinden in een inspirerende, prettige werkomgeving. De Eerstelijns Samenwerking Veenendaal, als faciliteerder van eerstelijns zorg, ziet zichzelf als onderdeel van het totale zorgaanbod in Veenendaal en wil mede fungeren als motor voor het tot stand brengen of implementeren van vernieuwingen.