« terug naar vorige pagina

Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)

Het PON werkt samen met de proeftuingemeenten aan de ontwikkeling van een landelijk basismodel netwerkaanpak overgewicht en obesitas volwassenen waarin praktijkervaring met wetenschap wordt gecombineerd. Tezamen met de proeftuingemeenten worden praktijkervaringen en knelpunten opgehaald en vertaald naar beleid. ESV en de gemeente Veenendaal hebben in de herfst van 2022 een convenant met PON gesloten.

Door middel van het basismodel wordt er voor gezorgd dat de persoon met overgewicht en obesitas op de juiste plek komt. Het maakt niet uit waar die persoon woont, wat diens inkomensniveau of problematiek is, hij/zij zal altijd de juiste zorg krijgen.

ESV en de gemeente Veenendaal hopen met het PON, en alle koplopergemeenten, een mooi landelijk model voor de netwerkaanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas neer te zetten. ESV is trots dat wij hieraan deel mogen nemen en aan bij mogen dragen.

Overgewicht en obesitas in de gemeente Veenendaal
De gezondheid van de inwoners bevorderen staat hoog op de agenda van de gemeente Veenendaal. Ook t.a.v. overgewicht en obesitas worden er goede stappen gezet en lopen er meerdere projecten:

Eind 2021 is het Preventieakkoord Veenendaal vastgesteld, waarin een gezonde leefstijl voor jongeren stimuleren, en overgewicht tegengaan, en een gezonde omgeving creëren centraal staat.

Begin dit jaar is er bij een huisartsenpraktijk in de gemeente gestart met de pilot Welzijn op recept. Het doel van Welzijn op recept is de verbinding tussen het medische en sociaal domein te verbeteren. Met behulp van een aantal gestructureerde stappen kan de huisarts de patiënt verwijzen naar een welzijnsorganisatie. Deze aanpak zorgt ervoor dat de patiënt vroegtijdig al naar de juiste zorg en ondersteuning toegeleid wordt en er voorkomen wordt dat de (sociaal maatschappelijke) problemen groter worden.

Wilt u meer weten over PON? Klik hier.