« terug naar vorige pagina

GLi – Informatie voor verwijzers

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLi) is een aanpak die zich richt op een combinatie van gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. Het is een traject van twee jaar met individuele begeleiding en groepsbegeleiding. 

Een factsheet voor huisartsen m.b.t. de (GLi) vind u hier.

Er zijn verschillende programma’s die vergoed worden vanuit de basisverzekering. In de regio Gelderse Vallei worden er drie programma’s uitgevoerd: de Beweegkuur, CooL en Samen Sportief in Beweging (SSIB).

Inclusiecriteria

  • 18 jaar of ouder
  • Voldoende gemotiveerd; het is belangrijk dat de inwoner echt wil veranderen
  • BMI tussen 25-30 in combinatie met een grote buikomvang (vrouwen >88 cm / mannen >102 cm)
  • BMI tussen 25-30 in combinatie met comorbiditeit (verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes, artrose of slaapapneu)
  • of een BMI >30

Exclusiecriteria

  • Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal
  • Verstandelijke beperking (IQ <80)
  • Onderliggende psychische problemen
  • Behandelbare onderliggende medische oorzaken van overgewicht
  • Onvoldoende motivatie om gedragsverandering door te voeren in eigen leefstijl

 

 

Wie voert de GLi uit?

De GLI wordt aangeboden door een hbo-opgeleide professional, die voldoet aan het competentieprofiel van de leefstijlcoach zoals dat is vastgesteld door de BLCN.

Wil je weten met wie wij een contract hebben afgesloten? Klik hier

Lees hier meer over de Beweegkuur.

Lees hier meer over CooL.

Lees hier meer over Samen Sportief in Beweging (SSIB).

 

Patiëntenfolder

Download de patiëntenfolder voor de Beweegkuur of plaats een bestelling voor een papieren versie bij secretariaat@eerstelijnssamenwerking.nl

 

Download de patiëntenfolder voor de SSIB of plaats een bestelling voor een papieren versie bij secretariaat@eerstelijnssamenwerking.nl