« terug naar vorige pagina

Gemeente Veenendaal

Het lokale gezondheidsbeleid van de gemeente Veenendaal staat niet op zichzelf. Het is een onderdeel van een landelijke ontwikkeling. Per 1 januari 2015 zijn er veel taken die te maken hebben met de volksgezondheid, verschoven van het Rijk naar de gemeenten. De gemeente werkt samen met veel partijen de zorg. Dat doen zij steeds meer en ook steeds intensiever, omdat we het samen beter kunnen.

Het lokale gezondheidsbeleid laat zien op welke speerpunten de gemeente Veenendaal zich de komende vier jaar extra gaat richten om haar rol met betrekking tot de volksgezondheid in te vullen. Deze speerpunten zijn gekozen op basis van de resultaten van de onderzoeken die GGD regio Utrecht uitvoert onder volwassenen en senioren. Daarnaast sluit het lokale gezondheidsbeleid aan bij onder andere het Wmo-beleidskader, het raadsprogramma en, zoals aangegeven, het landelijk beleid.

In de komende jaren is er in de gemeente Veenendaal extra aandacht voor

  • Goede basisinfrastructuur voor de zorg in Veenendaal
  • Gezonde leefstijl jong en oud
  • Geestelijke gezondheid, eenzaamheid en GGz
  • Voorkomen verslavingsvormen onder jongeren
  • Vaccinatiegraad behouden

Voor meer informatie ga naar www.veenendaal.nl