« terug naar vorige pagina

Wat is een GLi?

GLi staat voor “Gecombineerde Leefstijlinterventie”.

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI helpt mensen bij een gedragsverandering. Het is voor mensen met overgewicht of obesitas belangrijk om een gezonde leefstijl te bereiken en vooral te behouden.

Een GLI is een programma waarin mensen advies en begeleiding krijgen over:

  • gezonde voeding;
  • gezonde eetgewoontes;
  • gezond bewegen.

Een GLI duurt 2 jaar. Een GLI bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding door zorgverleners. Het aantal groepsbijeenkomsten en sessies voor individuele begeleiding verschilt per programma.

Voor wie is een GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. De volgende verzekerden kunnen een GLI krijgen:

  • Verzekerden met een BMI vanaf 25 én met een verhoogd risico op een of meer ziekten die met overgewicht samenhangen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2.
  • Verzekerden met een BMI vanaf 30.

BMI staat voor Body Mass Index.Het is een internationaal gebruikte manier om in te schatten hoe gezond je lichaamsgewicht is. De BMI laat zien of je een gezond gewicht hebt in verhouding tot je lengte.

Hoe krijgt iemand een GLi?

De huisarts stelt vast of de verzekerde een GLI kan krijgen en kan de verzekerde dan doorverwijzen naar een GLI-programma. Ook tijdens de GLI blijft de huisarts betrokken. De zorgverlener van de GLI stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt als het nodig is over eventuele aanvullende zorg.

Zijn er verschillende GLi’s?

Ja! Er zijn in Veenendaal drie verschillende GLi’s:

Hoe kies ik het juiste programma?

De GLI’s verschillen van elkaar. Het is goed om van te voren na te denken wat jij nodig hebt. Onderstaande checklist kan je daarbij helpen. Neem deze afwegingen mee in het maken van een goede keuze. Je kan ook contact opnemen met het volgende mail adres om meer informatie op te vragen: leefstijl@eerstelijnssamenwerking.nl

Mijn voorkeur gaat uit naar:

  • Een programma dat meer individueel of meer groepsgericht is
  • Een locatie in de buurt of verder weg
  • Begeleiding van alleen de leefstijlcoach of ook van een diëtist en/of fysiotherapeut
  • Met of zonder vast sportaanbod (let op, het sportaanbod wordt alleen in de SSIB vergoed)

Vergoeding

De GLi-programma’s worden door de zorgverzekeraar betaald en gaan niet ten kosten van het eigen risico.