Veelgestelde vragen

  • Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering hebben. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek.

  • De Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen tegen een vaste premie voor een basisverzekering te accepteren. Het is niet verplicht een aanvullende verzekering af te sluiten. U bent ook niet verplicht het basispakket en de aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Wat er allemaal in het basispakket vergoed wordt vindt u op www.rijksoverheid.nl.

  • Al uw bezoeken aan de huisarts worden betaald uit het basispakket. Dit geldt ook voor de medische handelingen die de huisarts verricht. Voor deze zorg hoeft u dus niet te betalen. Onder huisartsenzorg vallen de handelingen die uw huisarts of zijn/haar assistent verricht. Wordt u doorverwezen (voor onderzoek, medicatie of verdere behandeling) dan valt dit niet meer onder de huisartsenzorg en moet u zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar over de vergoeding van de kosten.

  • Wordt u door de huisarts doorverwezen naar het lab, dan telt dit onderzoek mee voor uw eigen risico. De kosten die hieraan verbonden zijn kunt u vinden op de website van de organisatie die het onderzoek verricht (bijvoorbeeld: www.sho.nl).

  • De medicijnen die uw huisarts of specialist voorschrijft, krijgt u meestal vergoed vanuit de basisverzekering. Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor uw medicijn. Het kan zijn dat uw verzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn volledig vergoedt. Medicijnen die zijn opgenomen in de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

  • Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een eigen risico voor de zorgverzekering. Dit betekent dat u de eerste 385 euro van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Behalve de kosten van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg. Deze kosten krijgt u altijd vergoed.

  • Als compensatie voor de verhoging van het eigen risico, krijgen mensen met een laag inkomen extra zorgtoeslag. Zorgtoeslag kunt u online aanvragen via de website van de Belastingdienst. Hier kunt u ook wijzigingen doorgeven. Wie geen internet heeft kan bellen naar de Belastingdienst of langsgaan bij een belastingkantoor.

  • Wilt u weten wat iets kost dan kunt u dit aan uw zorgverlener vragen. Wilt u weten of uw zorgverzekering behandelingen vergoedt en of dit onder uw eigen risico valt, dan kunt u deze informatie opvragen bij uw zorgverzekeraar.

    Deze informatie en meer kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl.