« terug naar vorige pagina

Zorgverzekeraar

Menzis is in de regio De Gelderse Vallei de prefereerde zorgverzekeraar. De Eerstelijns Samenwerking Veenendaal werkt samen met de zorgverzekeraar Menzis. Eerstelijnszorg is zorg dichtbij huis. Het is het eerste aanspreekpunt voor mensen die zorg nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld de huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut of de verloskundige. Menzis vindt een sterke eerste lijn belangrijk. 

De Eerstelijns Samenwerking Veenendaal heeft samen met Menzis als geprefereerde zorgverzekeraar in de regio De Gelderse Vallei afspraken gemaakt hoe we zorg voor de inwoners van Veenendaal kunnen verbeteren en deze waar mogelijk dichterbij huis kunnen leveren. Voor de kosten die de Eerstelijns Samenwerking Veenendaal hiervoor maakt, krijgen wij ieder kwartaal een vergoeding per patiënt. In 2023 bedraagt deze € 1,83. Deze vergoeding kan u terugvinden op het kostenoverzicht van uw verzekeraar. Deze vergoeding wordt niet van uw eigen risico ingehouden.

Voor meer informatie ga naar www.menzis.nl