« terug naar vorige pagina

POH-Leefstijlspreekuur

In samenwerking met de zorgverzekeraar Menzis is er in de huisartsenpraktijk Vondellaan een proeftuin ingericht, waarbij vanaf juli 2022 een POH met leefstijlopleiding gepositioneerd is. Deze POH is laagdrempelig (telefonisch) te consulteren door de patiënt, mits deze verwezen is door een huisarts.

Deze POH-leefstijl houdt zich bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie over leefstijl bij specifieke groepen patiënten, in het bijzonder patiënten met chronische aandoeningen. Het verwerven van kennis over een gezonde leefstijl, de bevordering van zelfmanagement en leefstijlbeïnvloeding zijn belangrijke aandachtspunten. De POH-leefstijl krijgt in het bijzonder tijd en ruimte om de patiënt verder te begeleiden richting een gezonde leefstijl. Daarnaast heeft deze POH als centrale zorg coördinator een duidelijke taak om als spin in het web het leefstijltraject over de verschillende domeinen heen te coördineren. Hierbij maakt zij gebruik van het leefstijlroer. Doordat zij de lokale sociale kaart goed kent, zorgt zij voor een goede verbinding tussen het medische en sociale domein en werkt hierbij nauw samen met paramedici, wijkteams en andere zorgverleners. Zij is het eerste aanspreekpunt voor zorgverleners rondom leefstijlinterventies bij de patiënt.