« terug naar vorige pagina

Leefstijl

Mensen met een gezonde leefstijl zijn minder vatbaar voor verschillende ziekten. Ze hebben ook minder kans op een ernstig verloop van een infectie en het herstel na een operatie is gunstiger. Verder is er een duidelijk verband tussen leefstijl en chronische ziekten zoals diabetes type 2, COPD en hart- en vaatziekten. Mensen met een gezonde leefstijl hebben minder kans om deze ziekten te ontwikkelen.

Op het gebied van preventie en gezonde leefstijl zijn zowel landelijk, regionaal, als ook lokaal in Veenendaal verschillende initiatieven succesvol geïmplementeerd.

Voor de bevordering van gezond gedrag is steeds vaker de behoefte aan individueel maatwerk. Eerstelijns Samenwerking Veenendaal heeft in de laatste maanden een actieve samenwerking met de gemeente, welzijnsorganisatie Veens en Sportservice Veenendaal succesvol opgebouwd om gezamenlijk programma’s verder uit te werken.

Actuele programma’s:

Het ministerie van VWS geeft extra aandacht aan de implementatie van de GLI en de rol van leefstijl in de zorg. Zo is er een factsheet voor huisartsen met informatie over wat de GLI is, de rol van de huisarts en welke factoren verder van belang zijn bij leefstijl advisering. 

Verdere informatie omtrent deze programma’s kunt u aanvragen via secretariaat@eerstelijnssamenwerking.nl