« terug naar vorige pagina

Zwangerschapsdiabetes

De werkgroep Verloskunde is in april 2021 een pilot gestart rondom het opsporen en begeleiden van zwangeren met een verhoogd risico op het ontwikkelen van zwangerschapsdiabetes. 

Alle zwangeren met een verhoogd risico op het ontwikkelen van zwangerschapsdiabetes worden bij de intake bij de eerstelijns verloskundige gescreend voor deelname aan de Pilot Diabetes Gravidarum.

Direct na de intake krijgen cliënten de mogelijkheid om begeleid te worden door een diëtiste cq leefstijlcoach.

Hierbij wordt de zwangere vóór de 16 weken al een consult bij de diëtist aangeboden. Deze eerstelijns diëtiste met een aanvullende achtergrond als leefstijlcoach zal dan specifieke leefstijladviezen bespreken. Zij geeft uitleg over zwangerschapsdiabetes en de relatie tussen bloedglucose en voeding, beweging en stress. Tevens leren de zwangeren om zelfstandig de glucosewaarde te bepalen en te monitoren. Het afnemen van dit consult is geheel vrijwillig.

Als de glucosewaarde alsnog te hoog is, vindt er direct doorverwijzing naar het ziekenhuis plaats.

Door middel van het in kaart brengen van haar glucosewaardes met behulp van glucosemeters en intensieve begeleiding door diëtiste wordt bekeken of binnen 4 weken de glucosewaardes goed gereguleerd kunnen worden. Indien dit niet haalbaar blijkt vindt uiterlijk bij AD 27-28wkn alsnog verwijzing naar het ziekenhuis plaats. Groeiecho’s eerste lijn zijn ondertussen ingezet.

In oktober 2021 vindt een uitgebreide evaluatie plaats. Alle data rondom verwijzingen wordt verzameld. Na een jaar, april-juni 2022 zullen we de uitkomsten van deze pilot binnen het VSV presenteren.

Projectgroep: