« terug naar vorige pagina

Niet aangeboren hersenletsel

Dit zorgprogramma heeft tot doel een optimale multidisciplinaire behandeling in de thuissituatie van patiënten met niet aangeboren hersenletsel, waarin de kwaliteit wordt gewaarborgd door behandelaars die hierin geschoold zijn. De korte lijnen tussen de eerste lijn en tweede lijn zorgen ervoor dat de nazorg wordt verbeterd en de patiënt gerichter in zijn eigen leefomgeving kan worden behandeld.